Home Proloog
Proloog Print E-mail
Written by Ton Wilhelm   
Sunday, 16 April 2006 22:00

De “Vrouwe Dirkje” is in april 2006 vertrokken naar Frankrijk. Het lag in de bedoeling om aan het einde van die zomer de overwinteringhaven in Roanne bereikt te hebben. In dat opzicht wordt in de voetsporen getreden van André en Dymphna Suijkerbuijk, die daar vele jaren doorbrachten en van daar uit hun reizen door Frankrijk ondernamen.

Helemaal toevallig is dat niet, aangezien wij beiden Tukkerschippers zijn, resp. waren.

Met ligplaats voor de werf van Govert Tukker is meermaals lang gepraat over de ervaringen van André en Dymphna. Hun enthousiasme heeft zeker aanstekelijk gewerkt en in die zin sterk bijgedragen aan de keuze om naar Roanne te gaan. De twijfel die een aantal keren ontstaan is over de gezondheidstoestand van Ton heeft vervolgens de doorslag gegeven: "we gaan nu". André en Dymphna voorzagen ons van een grote hoeveelheid infornatie, waardoor we Roanne al enigszins leken te kennen. Op een van de eerste foto's van onze reis 2006 zwaait André ons voor de laatste keer uit.

Met deze berichtgeving wordt  voortzetting gegeven aan de verhalen die André en Dymphna gedurende een reeks van jaren publiceerden in het maandblad "Motorboot". Het maandblad "Motorboot" heeft inmiddels ook al heel wat artikelen geplaatst van de hand van Ton, zowel reisartikelen als columns over het leven op een schip. Naast de logboekteksten die op de volgende pagina's te vinden zijn zullen uitvoeriger verhalen daar gelezen kunnen worden. Ga in de kolom links op de homepage naar de verschillende logboeken over de reizen. Ook kun je daar over iedere overwintering in Frankrijk een serie columns vinden over het leven in Frankrijk. Kijk voor de gegevens van het maandblad "Motorboot" op de pagina met links of ga naar hun link boven aan de homepage. Het maandblad Motorboot heeft inmiddels een website waarop diverse verhalen van schippers te lezen zijn. Daar kun je ook met heel wat vragen terecht. Motorboot heeft het plan om die website steeds verder uit te breiden met informatie voor de motorbootvaarder.